NOVICE - SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

DENS - Sindikat zobozdravnikov Slovenije

APEL NA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZA KOREKTNO REŠEVNJE TEŽAV V ZOBOZDRAVSTVU V POGAJANJIH ZA KPZZ

1. Apeliramo, da se nemudoma pričnejo odpravljati nakopičene težave v zobozdravstvu, razlaga Ministrstva za zdravje, ne vemo kako bi se težav lotili, je nesprejemljiva (to se nam razlagaja na vseh sestankih na ministrstvu že 2 leti).

2. Zahtevamo natančna pisna navodila o evidentiranju in obračunavanju storitev, ter plačevanje opravljenih storitev, ne pa da se pravice do storitev in poračunavanje le teh spreminjajo iz leta v leto, vsako leto delamo več storitev zastonj. Zahtevamo javni vpogled in seznanitev pacientov v pravila ZZZS. ZZZS naj končno prevzame pojasnilno funkcijo o pravicah in o načinih dostopa do pravic pacientov.

3. Ovrednotenje zobozdravniškega dela po sodobnih standardih in ne po zeleni knjigi iz leta 1982.

4. Želimno natančna pisna navodila o vodenju čakalnih seznamov. Vsak inšpektor ima svojo razlago, kako se  vodi čakalna knjiga za konzervativo, to je za storitve, ki jih naročamo na kratko obdobje (1-60 dni) z upoštevanjem doktrine in zmožnosti prihoda pacientov in so proces popolne sanacije pacienta, ter so specifične za zobozdravstvo. V času spreminjanja zakonodaje, se sankcionirajo zobozdravniki. Primer: Pacient pri nas v večini primerov ne vzame prvega prostega termina, kot pri ostalih zdravniških in posegih, saj ni v njegovem prostem času.

5. Zahtevamo enako dostopnost do zobozdravstvenih storitev za vse državljane.  Nemudoma je potrebno izenačiti obremenitev zobozdravnikov na primarnem in sekundarnem nivoju v celi državi (z drugim imenom, postavi naj se mrežo v kateri bo pacient lahko primerno saniran), nižjo glavarino za identično plačilo ( količina storitev ista na tim, timov pa več). S tem bi se enakomerno povečala dostopnost do zobozdravstvenih storitev. Ali pa naj sledi količina storitev pacientu. Predlagamo  800 pacientov na mladinskega zobozdravnika, 1500 pacientov na odraslega zobozdravnika, ortodontija 3000 otrok od 3-19 let na ortodonta ( primer na obali 2400 otrok na ortodonta, ponekod 6000). O paradontologih v Sloveniji in oralnih kirurugih (na štajerskem) bo potrebno napisati novo poglavje.

6. Želimo, da  pacient postane aktivno odgovoren za svoje oralno zdravje.

7. Zahtevamo, da se pogajanja o spremembi kolektivne pogodbe premaknejo z mrtve točke ( plače, dopusti (dopust, bi se nam povečal za 10 dni zaradi delovnega okolja in prisilne drže., posebni pogoji dela PPD3 za prisilno držo, dodatek za ruralno okolje), potem pa standardi in normativi o katerih se v 2 mesecih nismo premaknili z mrtve točke).

8. Zahtevamo, da izbrani osebni zobozdravnik pridobi pravico pisanja napotnice za psihiatrično zdravljenje.

9. Izplačilo nadstandarda (doplačil in samoplačniških storitev) morajo javni zavodi izplačati po sistemu (protetika) 68% na tim od tega dobi 50% zobozdravnik, preostanek 18% se razdeli na zobotehnika in asistentko, 32% dobi javni zavod. Izplačilo nadstandarda (doplačil in samoplačniških storitev) morajo javni zavodi izplačati po sistemu (konzervativa) 68% na tim od tega dobi zobozdravnik 60% in asistentka 8%, javni zavod dobi 32%.  Izplačilo nadstandarda in samoplačniških storitev ne sme biti vezano na normo. Pod Variabilni del se morajo v enakih razmerjih plačati tudi storitve, ki so plačane po konvenciji in seveda po količini opravljenih storitev, saj je to v zobozdravstvu dodaten program, ki ni predmet čakalnih seznamov in se dela kot dodaten program k obstoječemu programu.

V primeru, da se ne pričnejo korektno reševati nakopičene težave, predlagamo, da zobozdravniki izstopimo iz javnega sistema in delamo samoplačniško oziroma za privatne zavarovalnice.