NOVICE - SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE

DENS - Sindikat zobozdravnikov Slovenije

Direktiva o čezmejnih pravicah pacientov

Po naših informacijah naj bi direktiva o čezmejnih pravicah pacientov veljala izključno za sekundarno ambulantno dejavnost, nikakor pa ne za primarni nivo zdravstva, kamor sodijo osebni zdravnik, zobozdravnik, ginekolog in pediater, saj bi se v primeru uveljavitve direktive na primarnem nivoju porušil institut izbire osebnih zdravnikov, ki je pri nas v veljavi. S tem bi se zameglila tudi odgovornost izvajalca zdravstvene dejavnosti, saj se ne sme od izbranega slovenskega zobozdravnika zahtevati, da na kakršen koli način rešuje zaplete, ki nastanejo zaradi opravljenih zdravstvenih storitev v tujini. Iz navedenega sledi, da je primarni nivo zobozdravstvenih storitev izvzet iz direktive o čezmejnih pravicah pacientov oziroma so primarne zobozdravstvene storitve izvzete iz povračila stroškov zdravljenja v tujini.

Cene protetičnih storitev so po celotni Sloveniji drastično nižje kot Ljubljanski nivo cen, ki se ga prepogosto uporablja kot pravilo za primerjavo s cenami na Hrvaškem. Realno so cene izven prestolnice v Sloveniji popolnoma primerljive cenam na Hrvaškem, pacient pa bi se moral zapeljati le do sosednjega slovenskega mesta in ne na Hrvaško.

Na tem mestu je potrebno omeniti dejstvo, da je večina Slovenskih zasebnih zobozdravnikov in zobozdravnikov s koncesijo imelo načrtno izvedene nadzore s strani davčne uprave v zadnjih treh letih.  Po naših informacijah se je glavnina nepravilnosti nanašala na tako imenovane nulte račune (to je takrat, ko se račun izda za storitev, ki je v celoti krita s strani zdravstvenih zavarovalnic, in pacient ne plača oziroma doplača nič). Tako omenjene nulte račune morajo v celotnem javnem zdravstvu izdajati samo zobozdravniki koncesionarji, in nihče drug, nobena bolnica, klinični center, zdravstveni dom ali splošni zdravniki koncesionarji, je pa res, da nekatere bolnišnice izdajajo tako imenovane informativne izračune za opravljene storitve, ki pa so davčno neustrezni. Če bi zobozdravniki izdajali takšne informativne izračune kot bolnice, bi bili oglobljeni s strani davčne uprave, zato bi v tem primeru težko govorili o enakosti pred zakonom.